Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

อาถรรพ์รถมือสอง มีจริงๆหรือ?


อาถรรพ์รถมือสอง มีจริงหรือ? จะขอเล่าเรื่อง อาถรรพ์จากรถที่ใช้แล้ว ก็มีหลายท่านมีประสบการณ์มาบ้างก็มี ส่วนตัวนนั้น เจอหมดทุกคัน มีทั้งดีและร้าย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? เปรียบเสมือนศาล หรือ บ้าน ที่ต้องการมีสิ่งศักดิ์ สิทธิืเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของผู้ครอบครอง หรือ สัมพเวสีที่ต้องการที่สิงสถิตเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของเซ่นไหว้ตน เป็นต้น และปัจจัยอะไรเหล่านี้ ที่ทำให้ต้องมีสิ่งเหล่านี้ เช่น
กำลังเลขทะเบียนรถที่ให้โทษ แก่ผู้ครอบครองที่มีบุญ-บารมีน้อย

วันที่ออกรถ เป็นฤกษ์ หรือ ยามอะไร ?
วันที่เจิมรถ และ ใครเป็นผู้เจิม และเชิญเทวดา หรือ สัมภเวสีมาสิงสถิตที่รถคันนั้น
สิ่งศักดิ์ หรือ สัมภเวสีที่ตกค้างอยู่ที่รถคันนั้น ซึ่งเจ้าของคนเก่ายังไม่ได้เชิญออก
สิ่งที่มากับเจ้าของคนปัจจุบันที่ครอบครองอยู่ ซึ่งจะติดตามท่านไปทุกที่ ( เทพเทวดา หรือ สัมภเวสี รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรต่างๆ)

และสิ่งเหล่านี้มีจริงหรือ? และควรจะแก้ไขอย่างไรดี?
สิ่งเหล่านี้มีจริงๆ เพียงแต่เจ้าของรถคันนั้นทราบหรือไม่ทราบเท่านั้นเอง เป็นต้นว่า
*บางครั้ง ขับรถแล้วรู้สึกว่ารถนั้นบรรทุกอะไรมาหนักมากๆ ทั้งทั้งที่ไม่มีใครนั่งมา หรือ 
นั่งมาก็แค่คนสองคน
*บางครั้ง ได้เงินมา หรือ ได้ลาภมา ก็จะต้องซ่อมรถทุกครั้งไป
*บางครั้ง ขับไปที่ไหนก็มีแต่อุปสรรคทุกเส้นทาง บ่อยครั้งไป
*บางครั้ง มีคนเห็นคนนั่งมาด้วยทั้งที่มาคนเดียว อันนี้มีบ่อย
*บางครั้ง จะไปทำบุญทำกุศลใหญ่ๆต้องมีเหตุให้รถเสีย
*บางครั้ง ขับรถมาแล้วรู้สึกไม่สบายตัว เหมือนมีคนมานั่งเบียดตน เป็นต้น

วิธีแก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยนในแนวทางต่างๆ มีดังนี้
*แก้ไขโดย การเติมหรือ เพิ่มกำัลังของเลขทะเบียนรถ
*์แก้ไขโดย การนิมนต์พระสงฆ์ หรือ อาจารย์ หรือ พราหมณ์ ผู้มีความรู้ หรือ ผู้มีบุญบารมี
*แก้ไขโดย การทำบุญกุศลให้แก่สัมพเวสีที่สิงสถิตอยู่ในรถที่ทำให้เกิดโทษแก่ตน
*แก้ไขโดย เป็นผู้มีกุศลให้ถึงพร้อม
*แก้ไขโดยการ ขายทิ้ง (ทางออกสุดท้าย)
ถ้าไม่แก้ไขแล้ว จะเป็นอย่างไร?
*กรณีเทพเทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ สิงสถิตอยู่จะทำให้เราไม่พลาดโอกาสที่จะมีโชค
ในทุกด้านเมื่อใช้รถคันนี้อยู่
*กรณี สัมพเวสีที่ให้โทษตนเขารอให้โทษเมื่อเราประมาท หรือ รบหลู่ หรือ ดวงตก เมื่อนั้นแหละ เป็นโอกาสที่เราจะได้รับอุบัติเหตุบ้าง รถเสียระหว่างทางบ้าง เป้นต้น